Wat is epilepsie ?

Alles wat een mens denkt en doet, wordt gestuurd door de hersenen. Zonder die aansturing kan hij of zij zich niet bewegen, niet horen, zien, ruiken of zelfs ademhalen. Hersenen bestaan uit miljarden zenuwcellen die voortdurend boodschappen aan elkaar doorgeven. Dat gebeurt via elektrische stroompjes (impulsen) en chemische stoffen (neurotransmitters). Soms raakt dit systeem verstoord. Er treedt 'kortsluiting' op. Een epilepsieaanval is het gevolg van overmatige elektrische activiteit in de hersenen, die het normale functioneren tijdelijk verstoort. Deze functiestoornis uit zich dan in een aanval. Pas wanneer iemand bij herhaling last heeft van dergelijke aanvallen kun je zeggen dat hij of zij epilepsie heeft. De plaats in de hersenen waar de storing begint, bepaalt wat voor soort aanval iemand krijgt.
 

Globaal zijn er twee groepen aanvallen:

A. Partiële aanvallen 
Bij partiële, letterlijk 'gedeeltelijke', aanvallen is alleen een bepaald deel (of zijn bepaalde delen) van de hersenen betrokken. Bij partiële aanvallen is het bewustzijn soms nog intact, soms verminderd en soms helemaal afwezig. Dit is afhankelijk van het soort aanval. Partiële aanvallen worden onderverdeeld in: 
- Eenvoudige partiële aanvallen 
- Complex partiële aanvallen

B. Gegeneraliseerde aanvallen 
Gegeneraliseerde, letterlijk 'algemene', aanvallen worden zo genoemd omdat hierbij grote delen van de zenuwcellen van zowel het rechter- als het linkerdeel van de hersenen (of zelfs alle zenuwcellen tegelijk) zijn betrokken. Iemand met een dergelijke aanval is volledig buiten bewustzijn. De meest voorkomende verschijningsvormen van gegeneraliseerde epilepsie zijn: 
- Absences, aanvallen gekenmerkt door korte perioden van afwezigheid. 
- Tonisch-clonische aanvallen, ook wel grote aanvallen genoemd.
 

Behandeling van epilepsie

Epilepsie wordt voornamelijk behandeld met medicijnen, die aangeduid worden met de verzamelnaam anti-epileptica. Deze zorgen er in de meeste gevallen voor dat er geen of nauwelijks meer aanvallen optreden. Mocht een patiënt onvoldoende reageren op de medicijnen of onaanvaardbare bijwerkingen krijgen, dan is het in sommige gevallen mogelijk om epilepsie operatief te behandelen.

Maar voordat er aan een behandeling begonnen kan worden, moet er natuurlijk eerst een juiste diagnose gesteld worden: is het wel epilepsie en zo ja, om welke soort epilepsie gaat het dan.

Verdere informatie vind U op www.epilepsie.nl 
Een test om te kijken hoeveel u eigenlijk van epilepsie weet vind u op: www.epilepsietest.nl

Contact

EHBO-Damiaan te Kaatsheuvel

algemeen emailadres: ehbokaatsheuvel@hotmail.com

of rechtstreeks naar ons secretariaat: secretariaat@ehbokaatsheuvel.nlPrivacy Statement EHBO Damiaan

 
De meeste lessen worden verzorgd in de Jan Beerenszaal in de Gildenbond, Mgr.Völkerstraat 3 te Kaatsheuvel
Terug naar boven