Eerste hulp bij sportongevallen

Sporten is een gezonde bezigheid, toch krijgen sporters ook met sportletsels te maken. De eerstehulpverlener heeft een belangrijke functie bij het beperken van de schade die sporters tijdens het sporten op kunnen lopen. Goede Eerste Hulp kan erger voorkomen. Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat de Eerste Hulp wordt geboden. Er zijn 5 belangrijke punten bij het verlenen van de eerste hulp bij sportletsels:

1.     Let op gevaar

Er kan gevaar komen van medesporters, publiek of omgeving. Medesporters willen graag veder gaan met het leveren van hun prestatie. Publiek kan erg nieuwsgierig zijn. Ook weersomstandigheden leveren mogelijk gevaar op. Denk hierbij aan onderkoeling door kou, vocht en wind.

2.     Ga na wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert

3.     Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting

In de sportsituatie kan een slachtoffer zich soms druk maken om het teambelang en daardoor zijn eigen gezondheidsbelang negeren. Sporten is een zinvolle vrijetijdsbesteding, maar mag nooit ten koste gaan van iemands gezondheid.

4.     Zorg voor professionele hulp

Op een rondom het sportveld zijn vaak veel mensen aanwezig. Het risico is dat iedereen ervan uitgaat dat iemand anders al actie heeft ondernomen. Zorg dat toegangswegen vrij zijn, dat de professionele hulpverleners worden opgevangen en naar het (de) slachtoffer(s) worden begeleid. Vooral bij sportparken duurt het anders onnodig lang voordat de ambulance bij het slachtoffer is.

5.     Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt of zit

In de sportsituaties heeft u te maken met spelregels en de omgeving. Afhankelijk van wat de spelregels toelaten, zult u soms genoodzaakt zijn het slachtoffer te verplaatsen omdat de wedstrijd verder gaat. Dit mag nooit ten koste gaan van de gezondheid van het slachtoffer. Als het letsel geen verplaatsing toelaat voordat het slachtoffer door een professionele hulpverlener is beoordeeld, zal de wedstrijd(tijdelijk) gestaakt of verplaatst moeten worden.

Contact

EHBO-Damiaan te Kaatsheuvel

algemeen emailadres: ehbokaatsheuvel@hotmail.com

of rechtstreeks naar ons secretariaat: secretariaat@ehbokaatsheuvel.nlPrivacy Statement EHBO Damiaan

 
De meeste lessen worden verzorgd in de Jan Beerenszaal in de Gildenbond, Mgr.Völkerstraat 3 te Kaatsheuvel
Terug naar boven