Competenties EHBO

Overzicht van de verschillende competenties:

010- Let op gevaar
020 -Verplaatsen slachtoffer ( alle vormen)
021 -Zorg voor professionele hulp
022 -Snel op zij draaien bij braken
040 -Beoordelen bewustzijn
050 -Beoordelen ademhaling
060 -Stabiele zijligging
061 -Mogelijk wervelletsel
070 -Reanimeren volwassene
080 -Druk op de wond bij hevig bloedverlies
090 -Flauwte
100 -Luchtwegbelemmering
101 -Inademen rook, gas of een chemische stof
102- Ziekten met gevolgen voor de ademhaling
103 -Snelle ademhaling
110 -Shock
111 -Ernstige hartklachten
112- Schedel- en hersenletsel
113 -Epileptische aanval
114 -Koortsstuipen
115- Hersenvliesontsteking
116 -Te laag / te hoog bloedsuikergehalte
117- Beroerte
120 -Vergiftiging
130 -Wonden
140- Borstletsel
150- Kneuzing en verstuiking
151- Spierscheur
160- Botbreuken en ontwrichtingen
170 -Oogletsel
171- Oorletsel
180 -Brandwonden
181 -Hitteberoerte
182 -Hittekramp, -uitputting of stuwing
183 -Giftige stoffen op de huid of in de ogen
190- Bevriezingswonden
191- Ernstige onderkoeling
192 -Lichte onderkoeling
200 -Elektriciteitsletsel
210 -Bloedneus
230- Insectensteken
240- Tekenbeten
250 -Zeediersteken
260 -Gebitsletsels
270 -Slangenbeten
271 -Eikenprocessierups
280- AED
281 -Ziekteklachten
290 -Reanimeren kinderen, zuigeling en drenkelingen
300 -Verslikking zuigeling
310 -1 eerstehulpvaardigheid toegespitst op kinderen (met name benadering)
320 -EH bij wandelletsel
340 -EH bij sportletsel – Blaren
350 -EH bij sportletsel - 1 EH vaardigheid toegespitst op sportletsel neuzing en verstuiking

Contact

EHBO-Damiaan te Kaatsheuvel

algemeen emailadres: ehbokaatsheuvel@hotmail.com

of rechtstreeks naar ons secreatariaat: secretariaat@ehbokaatsheuvel.nl



Privacy Statement EHBO Damiaan

 
De meeste lessen worden verzorgd in de Jan Beerenszaal in de Gildenbond, Mgr.Völkerstraat 3 te Kaatsheuvel
Terug naar boven