AED gebruikt na reanimatie? RAV betaalt de rekening

Defibrillatoren of AED’s hangen op duizenden plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld op scholen, in bedrijven en winkels. Een AED wordt gebruikt bij een reanimatie, om de hartslag van een slachtoffer weer op gang te brengen. Als de AED gebruikt is, moet de eigenaar onder meer de elektrodenpads vervangen.. De eigenaar van de AED kan deze kosten verhalen bij de zorgverzekeraar van het slachtoffer. Maar in de praktijk gebeurt dat weinig, omdat men vaak niet weet wie het slachtoffer is. En als het slachtoffer is overleden, vinden bezitters van de AED het vaak te pijnlijk om nabestaanden met de kosten lastig te vallen. Het gevolg is dat bedrijven, winkels en sportverenigingen vaak zelf voor de kosten opdraaien. Deze regeling is nu aangepast.
AED

Nieuwe regeling

Vanaf 1 januari 2018 kan de eigenaar van een AED de kosten voor het weer gebruiksklaar maken rechtstreeks indienen bij de RAV in de eigen regio. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op 24 oktober 2017 de beleidsregel regionale ambulancevoorzieningen 2018 vastgesteld. Een van de wijzigingen die opgenomen is, gaat over de vergoeding van verbruikskosten van een AED: “Deze post bevat de vergoeding van de gebruikerskosten van AED’s door AED-eigenaren. De nota’s horend bij de direct aan de inzet van de AED gebonden kosten worden door de RAV rechtstreeks uitbetaald aan de AED-eigenaar, niet zijnde een Wmg-zorgaanbieder.”

Welke kosten kunt u declareren?

De kosten die gedeclareerd kunnen worden, moeten rechtstreeks te maken hebben met het gebruik van een AED. Reguliere, eventueel terugkerende, kosten zoals de vervanging van de batterij vallen buiten de vergoeding. Te declareren kosten zijn:
  • vervangen van elektrodenpads.
  • uitlezen van de AED.
  • batterij als deze elke keer na inzet van de AED vervangen moet worden.
  • gebruiksklaar maken van de AED.

Welke kosten kunt u niet declareren?

De volgende kosten kunt u niet declareren:
• verbruiksartikelen die over de datum zijn
• verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals de batterij)
• (reguliere) onderhoudskosten
• overige reguliere, eventueel terugkerende kosten

Hoe dient u een declaratie in?

Bent u eigenaar van een AED binnen ons werkgebied, dan kunt u een factuur indienen bij de RAV Brabant Midden-West-Noord.
Dat kan:
• Via het formulier dat u hier kunt downloaden
• Digitaal: crediteuren@hetservicecentrum.nl
• Per post:
RAV Brabant Midden-West-Noord
Gruttostraat 14
5212 VM ‘s-Hertogenbosch

De factuur moet de volgende informatie bevatten:
• Gegevens AED-eigenaar, niet zijnde een Wmg-zorgaanbieder: uw naam, adres, bankrekeningnummer
• Datum en tijdstip waarop de AED gebruikt is
• Adres waar de AED gebruikt is
• Omschrijving van de gemaakte kosten
• Eventuele nota’s van derden om de AED gebruiksklaar te maken
• Ons referentienummer: 2017015
Let op! De naam van de patiënt mag niet vermeld worden op de factuur.
Na binnenkomst nemen we de factuur in behandeling en wordt het bedrag binnen 30 dagen aan u overgemaakt.

Meer weten?

Vaststelling Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2018 van de NZa:
• Vaststelling Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2018 - CI/17/55c
• Regionale ambulancevoorziening 2018 - BR/REG-18152

Vragen over een factuur?
Neem dan contact met ons op: 0800 366 66 66 en kies optie 4 voor de afdeling Financiën.
Vragen over de regeling?
Neem dan contact op met mevrouw Mast: m.mast@ravbrabantmwn.nl

Contact

EHBO-Damiaan te Kaatsheuvel

algemeen emailadres: ehbokaatsheuvel@hotmail.com

of rechtstreeks naar ons secretariaat: secretariaat@ehbokaatsheuvel.nlPrivacy Statement EHBO Damiaan

 
De meeste lessen worden verzorgd in de Jan Beerenszaal in de Gildenbond, Mgr.Völkerstraat 3 te Kaatsheuvel
Terug naar boven